EC502-12
EC502-12产品
扣压参数
EC502-12
产品线 weatherhead
软管部件编号 EC502-12
软管系列 EC502
软管尺寸 12
接头样式 LSH TTC 扣压
总成加工设备 ET4001_Group-(ET4000,ET4001)
工具 T-410-5CN
垫圈/推杆 ET4000SR-M100A
垫圈颜色 紫色
平侧 FSU
碗(机器/适配器)
目标设置 NA
扣压直径 1.386
扣压直径公差 0.006
扣压位置(英寸) 看笔记
扣压位置公差
椭圆度(英寸) 0.008

1) 扣压套筒全长。