GH100-10
GH100-10产品
扣压参数
GH100-10
产品线 Aeroquip
软管部件编号 GH100-10
软管系列 GH100
软管尺寸 10
接头样式 平面形扣压
总成加工设备 FT1380_Gruppe-(FT1380,ET1280)
工具 FT1380-200-M210
垫圈/推杆
垫圈颜色
平侧
碗(机器/适配器)
目标设置 141
扣压直径 0.923
扣压直径公差 0.006
扣压位置(英寸) 0.685
扣压位置公差 0.015
椭圆度(英寸) 0.008

1) 主动限制装置接头查找器必须用于组装软管总成。